KERNEKOMPETENCE

Vi er effektive inden for kompetencerne business intelligence og analyse.
Best practice inden for begge områder og muligheden for at kombinere dem er vores USP.

BUSINESS INTELLIGENCE

Datamodellering, master data management og dashboards
Vi arbejder typisk med både relationel og dimensional modellering, som udgangspunkt for effektiv og korrekt beregning på alle aggregeringsniveauer.

ANALYSE

Analysedesign, statistiske modeller og registeranalyser Gennem registeranalyser skabes ny, sikker viden om utallige lokale og samfundsmæssigt vigtige forhold.

LANGE GRUPPEN

LANGE Gruppen er eksperter inden for business intelligence og analyse. Vores faglige styrke og kant er at vi både som it-konsulenter og dygtige analytikere måler os med de bedste!

Vi har en stærk samarbejdskultur og vores interesse og respekt for vores klienters behov og virkelighed er vores adelsmærke.

Klientens tilfredshed er vores mål.

VIRKSOMHEDSKULTUR

Vi drives af den energi som opstår når kvalificerede og interesserede mennesker går sammen om at tage udfordringer op og løse opgaverne der følger.

Vi er begavede eksperter som kan dialogen og samarbejdet med vores klienter. Vi arbejder tæt og selvstændigt i en flad struktur og vi har sparring og åben dialog.

Vi er et dynamisk team og i samarbejde med klienten leverer vi på et højt niveau.

SÅDAN ARBEJDER VI

LANGE Gruppens klienter oplever et åbent, kreativt og inviterende team.

Vi møder opgaver eksplorativt og med interesse for den kompleksitet der altid gemmer sig. Når vi har forstået opgaven i detalje, finder vi en enkel løsning som skaber varig indsigt og værdi. Vores klienter får tydelige svar på komplicerede spørgsmål.

Teknologi er vores hjemmebane og relevante nyskabelser og fremskridt bliver dynamisk optaget i vore arbejdsgange. Vi interesserer os levende for den udvikling der i disse år sker på cloud- og BI-området, og deler som en naturlighed vores viden – både med hinanden, med klienter og med vores kollegaer i et netværk af landets stærkeste BI-konsulenter.

EKSPERTISE

Business Intelligence, datamodellering, data warehousing, master data management og dashboards.

I hver opgave indgår et element af datamodellering, hvorigennem analyser af de forretningsmæssige problemstillinger kan ske.

Vi arbejder typisk med både relationel og dimensional modellering som udgangspunkt for effektiv og korrekt beregning på alle aggregeringsniveauer.

God datamodellering er også udgangspunktet for ethvert vellykket datavarehus. Vi har gode erfaringer med opbygninger af egentlige masterdatasystemer i Microsoft SQL Server, og anbefaler altid at stamdata håndteres (renses, samles forberedes for hierarkier mv.) i veldesignede, sammenhængende processer som sikrer én version på tværs af kildesystemer og afdelinger.

Business Intelligence (BI) giver institutioner, myndigheder og virksomheder et samlet og aktuelt overblik over aktiviteter og informationer. Hermed styrker BI både ledelse og styring. Nutidens BI-teknologier muliggør også realtidsrapportering af fx spørgeskemaanalyser og elegante løsninger på behov for at gøre resultater fra projekter tilgængelige via webadgange.

Analysedesign, statistiske modeller og registeranalyser.

Vi er specialister i kvantitative analyser og hvordan en analyse skal designes for at give brugbare resultater til beslutnings-tagere og interessenter.

Gennem registeranalyser skaber vi ny, sikker viden om utallige lokale og samfundsmæssigt vigtige forhold.

Tilstandsrumsanalyser har enorme anvendelsesmuligheder i social science. Bl.a. kan studerendes eller arbejdstageres bevægelser gennem uddannelsessystemet eller arbejds-markedet modelleres overbevisende i tilstandsrum hvorved også sammenhængende bevægelsesmønstre kan identificeres. Med modellering i tilstandsrum følger muligheden for at lave troværdige fremskrivningsmodeller.

LANGE Gruppen laver hyppigt arbejdsstyrke- og beskæftigelsesfremskrivninger som bygger på netop tilstands-rumsmodeller af uddannelses- og arbejdsmarkeds-systemerne. Vi laver fremskrivninger i samarbejde med flere ministerier. Fremskrivningerne anvendes bl.a. i en række undersøgende og reformforberedende politisk nedsatte udvalg.

I LANGE Gruppen er alle konsulenter autoriserede og erfarne forskere ved Danmarks Statistiks Forskerservice. Vi har erfaring med håndtering af sikkerhed i forbindelse med registerundersøgelser, og har udviklet stærke data-modelleringsredskaber som gør præsentation og anvendelse af resultater fra registerundersøgelser intuitiv og uproblematisk.

DET SIGER VORES KUNDER

Jeg har i mange år arbejdet sammen med Thomas Lange om forskellige projekter. Dét, jeg især hæfter mig ved i vores samarbejde, er hans udtalte ønske om at ”levere”. Ikke bare de aftalte tal og tekst, men også at levere produkterne på en måde, så vi er glade på alle parametre. Der er stor fleksibilitet og imødekommenhed, og det er altid i orden at blive klogere undervejs.

Thomas er god til at stille spørgsmål og behovsafklare. Og så har han taget firmaet ud på en rejse gennem årene, som det kun er blevet stærkere og mere velfunderet af. Det nyder vi godt af som kunder. 

Han sætter en ære i og kærer sig for detaljen, og så er han bare virkelig dygtig til at lave analyser inden for vores område: uddannelsessektoren. Det er derfor, vi bliver ved at med at komme tilbage, når vi skal have lavet de større analyser, som vi bruger i udviklingen af Region Nordjyllands uddannelsespolitik.

Louise Langbo MeyerSpecialkonsulent, Region Nordjylland

REFERENCER

NORDJYSKE UNGES GEOGRAFISKE SØGEMØNSTRE TIL GYMNASIALE UDDANNELSER

REGION NORDJYLLAND

Analysen undersøger unges geografiske mobilitet i forbindelse med søgning af en gymnaisal uddannelse. Resultaterne er fremkommet ved en registeranalyse og præsenteret i et arbejdspapir.

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2018 TEMA

REGION NORDJYLLAND

Temaindblikket undersøger rekrutteringen til og efterspørgslen på unge der er teknisk-naturvidenskabeligt uddannede. Resultaterne er fremkommet ved registeranalyse og præsenteret rapport og dashboard.

UDDANNELSESBAROMETER 2017 

REGION SYDDANMARK

Uddannelsesbarometer undersøger de unges vej gennem uddannelsessystemet. Undersøgelsen er lavet ved en registeranalyse og præsenteret i en rapport.

UDDANNELSESREGISTERET – ET MASTER DATA SERVICES-SYSTEM

UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET

Uddannelsesregisteret er en samling af stamdata for uddannelser og brotabeller mellem uafhængige systemer som vedligeholdes i en Master Data Services-løsning.

MONITORERING AF EU-FORSKNINGSMIDLER
UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET

Monitorering af dansk deltagelse i forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020 ved et Excel Power Pivot-værktøj.

REALTIDSRAPPORTERING AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET

Monitorering af indsamlingen af spørgeskemaundersøgelsen Uddannelseszoom, som undersøger relevans og kvalitet blandt studerende og dimittender, ved Power BI-dashboards.

KOMPETENCEDÆKNING I FOLKESKOLEN
UNDERVISNINGSMINISTERIET & UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET

Undersøgelse af potentialet for at øge kompetencedækningen i folkeskolen samt fremskrivning af lærerbehovet. Undersøgelsen er lavet ved en operationsanalyse og præsenteret i arbejdspapirer og værktøjer.

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2018
REGION NORDJYLLAND

Nordjysk Uddannelsesindblik er en publikation af ti politisk relevante indikatorer på uddannelsesområdet. Indikatorerne er opgjort ved en registeranalyse og præsenteret i rapport og dashboard.

MEDARBEJDERE

Thomas Lange

Thomas Lange

Ejer og konsulent
Lars Ebsen Boldt

Lars Ebsen Boldt

Konsulent
Dit billede her?

Dit billede her?

LANGE GRUPPEN vil være bedst i klassen og søger altid efter den næste medarbejder til at udbygge vores dynamiske team-

Kontakt Thomas Lange for mere information.

KONTAKT

5 + 2 = ?

© Copyright - LANGE GRUPPEN | Store Kongensgade 62A, 3 sal
 | 1264 København K | Tlf.: 30 26 36 49 | kontakt@langegruppen.dk | CVR: 38673645