UVM & UFM KOMPETENCEDÆKNING I FOLKESKOLEN

I samarbejde med Undervisningsministeriet (UVM) og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har vi lavet to analyser der afdækker henholdsvis potentialet for at øge kompetencedækningen og fremtidig behov for fagkompetencer i folkeskolen.

For UVM har vi analyseret skolernes indrapporterede planlagte undervisningstimer og lærernes fagkompetencer. Ved brug af operationsanalytiske greb har vi undersøgt mulighederne for at øge kompetencedækningen gennem henholdsvis efteruddannelse og mere effektiv fagfordeling.

For UFM har vi lavet en fremskrivning af det fremtidige lærerbehov, herunder fagkompetencebehovene. Ved at koble fagkompetencebehovene til det tilsvarende forventede udbud hos lærerstaben har vi kunne give et bud på kompetencedækningen i fremtiden.

Til hver af analyserne har vi lavet et arbejdspapir samt et Excel Power Pivot-værktøj til intern brug.

 

KONTAKT FOR AT HØRE MERE

Thomas Lange

Thomas Lange

Ejer og konsulent