UFM MONITORERING AF EU-FORSKNINGSMIDLER

Kontoret for EU-samarbejde om Forsknings og Uddannelse monitorerer løbende den danske deltagelse i forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020. Monitoreringen understøtter kontorets politikudvikling og deres rådgivningsrolle. I 2017 udviklede vi et generisk værktøj som de kunne bruge til at overvåge etablerede målepunkter og udforske nye.

Vi har i tæt samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet leveret et internt Excel Power Pivot-værktøj som giver embedsmændene mulighed for på eksplorativ vis at undersøge den danske deltagelse i Horizon 2020.