UDDANNELSESBAROMETER 2017
 REGION SYDDANMARK

Uddannelsesbarometer udgives af Region Syddanmark og undersøger på statistisk vis uddannelsesområdet, herunder de unges forløb gennem uddannelsessystemet. Undersøgelsen har særligt fokus på de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og senere til en videregående uddannelse samt deres forløb på og kvalifikationer fra de enkelte uddannelsestrin. Fokusområderne overvåger og bidrager til de politiske målsætninger på området.

Vi udarbejder de enkelte indikatorer på baggrund af registerdata. Vi dokumenterer og leverer indikatorerne i Excel-filer der på dynamisk vis kan tabulleres på.